صفحه اصلی > اخبار > اخبار صنعتی

چگونه از دستگاه پولیش نگهداری کنیم؟

2022-07-18

تعمیر و نگهداری دستگاه پولیش

1. مدار الکتریکی را به طور مرتب چک کنید و در صورت آسیب دیدگی فورا آن را تعویض کنید

2. قطعات تجهیزات را مرتب چک کنید و در صورت شل بودن فوراً آنها را تقویت کنید

3. روغن روان کننده را به طور منظم به سوراخ پرکننده روغن اضافه کنید

4. قبل از کار یک بار چکمه را امتحان کنید تا از چیزهای مختلف اجتناب کنید

5. بعد از کار برای تمیز کردن دستگاه، تجهیزات را تمیز نگه دارید